Skip to content

Hulp aan kinderen en jongeren

Uw kind heeft misschien hulp nodig. U maakt zich zorgen, of iemand heeft u naar onze praktijk verwezen. Hoe gaat het verder?

Intake

U komt met uw kind voor een eerste gesprek bij ons, de ‘intake’. Het gesprek is gratis en vrijblijvend. We bekijken samen wat er aan de hand kan zijn. Wat voor onderzoek is er nodig? En welke hulp of begeleiding is er nodig voor uw kind? Tijdens het intakegesprek informeren wij u ook over de kosten van een diagnostisch onderzoek en de verdere begeleiding van uw kind.

Onderzoek

De volgende stap is meestal een diagnostisch onderzoek. Als er bijvoorbeeld aanwijzingen zijn voor dyslexie, dyscalculie of ADHD bij uw kind, is het belangrijk om dit nader te onderzoeken. Met de uitkomst van het onderzoek kunnen wij beter vaststellen welke hulp voor uw kind geschikt is.

Begeleiding 

In overleg met u (en zo mogelijk met uw kind samen) maken we een plan voor begeleiding van uw kind. Dat is altijd maatwerk. Want elk kind is anders. Wij bieden dus nooit een standaard oplossing! We houden rekening met onder meer:

  • de uitkomsten van het diagnostisch onderzoek
  • uw hulpvraag (en/of die van uw kind)
  • leeftijd
  • problematiek
  • persoonlijkheid

Vaak is de begeleiding individueel. Bijvoorbeeld in de vorm van gesprekken met een orthopedagoog, psycholoog of maatschappelijk werker. Afhankelijk van de problematiek van uw kind biedt de Praktijk voor Leren en Gedrag ook aanvullende mogelijkheden, zoals:

  • spelbegeleiding
  • praktische begeleiding bij leren en studeren
  • begeleiding in de omgang met anderen
  • begeleiding bij het vinden van een stage- of werkplek
  • begeleiding bij het aanbrengen van structuur in dagindeling of vrije tijd

Contact met ouders

Goed contact met u als ouder is van groot belang voor een effectieve begeleiding van uw kind. Tijdens de behandeling onderhouden we contact via e-mail, telefonisch of persoonlijk. Ook na afloop van de begeleiding van uw kind van uw kind horen wij graag hoe u deze heeft ervaren.

Snelle vraag ?

Bel ons direct

0570 54 71 02

Snelle vraag ?

Bel ons direct

0570 54 71 02