Skip to content

Psychotherapie

Psychotherapie

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische stoornissen en problemen.  Gesprekken tussen de cliënt(en) en de deskundige hulpverlener staan centraal. De cliënt kan een individu, een (echt)paar, een gezin of een groep zijn; kind, volwassene of oudere. De behandelingen zijn kort als het kan en langdurig als dat nodig is, omdat bij sommige ernstige psychische problematiek het belangrijkste effect van de behandeling pas na ongeveer een jaar te behalen is. Alleen als psychotherapie door een BIG-geregistreerde psychotherapeut (of psychiater/klinisch psycholoog) wordt verricht, voldoet deze aan de kwaliteitseisen die door de overheid zijn vastgesteld.

Moeilijke periodes horen bij het leven en meestal ben je zelf in staat om deze problemen op te lossen. Soms blijven klachten langer bestaan en lukt het niet deze alleen of met hulp van je omgeving op te lossen. Dan kan een psychotherapeut een uitkomst bieden. We onderzoeken samen wat nodig is om jouw klachten te verminderen.

De problemen waarvoor mensen in psychotherapie gaan zijn heel verschillend. Veelal is er sprake van negatieve gedachten en gevoelens die een prettig contact met jezelf of anderen in de weg staan. Je bent je niet altijd bewust van deze gevoelens en gedachten, maar ze kunnen van grote invloed zijn en behoorlijk vast gaan zitten.

Welke klachten worden er behandeld:

 • sombere stemming en depressie
 • piekeren
 • angst- en paniekklachten
 • AD(H)D
 • gebrek aan zelfvertrouwen
 • moeite met het aangeven van grenzen
 • assertiviteitsproblemen
 • onzekerheid in het contact met anderen
 • overmatig perfectionisme/ hoge eisen stellen
 • rouwproblemen
 • klachten als gevolg van een traumatische gebeurtenis
 • slaapproblemen
 • relatieproblemen
 • burn-out
 • steeds in conflict raken met je omgeving
 • levensfaseproblemen
 • bepaalde problemen die zich telkens herhalen

Snelle vraag ?

Bel ons direct

0570 54 71 02