Skip to content

Ouderbegeleiding

Kinderen beïnvloeden met hun gedrag hun directe omgeving en andersom. Problemen kunnen dan ook niet los gezien worden van de omgeving waarin kinderen leven en opgroeien. Het betrekken van de ouders bij de behandeling is daarom belangrijk. De ouderbegeleider richt zich in eerste instantie op de ouders door hen uitleg te geven over de (opvoed)problemen van het kind en de effecten daarvan op de rest van het gezin. Soms zijn ouders hier al voldoende mee geholpen. In andere situaties moet er meer gebeuren. De ouders worden dan betrokken bij de behandeling van hun kind, met als doel zo goed mogelijk te leren omgaan met de moeilijke opvoedingssituaties. Het hebben van een ‘speciaal’ kind betekent vaak dat er thuis en op school ook een speciale aanpak nodig is. Tijdens de behandeling leren ouders nieuwe vaardigheden. 

Na afloop hebben ouders meer inzicht in de problemen van hun kind en hebben ze geleerd hoe ze met het gedrag van hun kind kunnen omgaan of dit kunnen beïnvloeden. Hierdoor is de kans op een positieve ontwikkeling van het kind toegenomen.

Snelle vraag ?

Bel ons direct

0570 54 71 02