Skip to content

Lekker in je vel

Deze 1-op-1 training is bedoeld voor kinderen die niet lekker in hun vel zitten, maar bij wie niet duidelijk is of zij gebaat zijn bij ofwel een sociale vaardigheidstraining, faalangstreductietraining, weerbaarheidstraining of psychologische begeleiding.  

De training “Lekker in je vel” bevat elementen die tot alle hierboven genoemde mogelijke trainingen en begeleidingen behoren. Het heeft tot doel een kind weer lekker in zijn/haar vel te laten zitten. Hiertoe wordt bekeken wat er specifiek voor dit kind noodzakelijk is. 

In een 8- tot 10-tal begeleidingen worden verschillende methoden toegepast om te kijken waar het kind zich prettig bij voelt en wat ertoe leidt dat dit kind zich beter in het vel gaat voelen, met andere woorden: wat effectief is. Het is beslist geen standaardtraining die algemeen wordt toegepast.

Omdat er specifiek naar het kind gekeken wordt en een uitgangspunt gekozen wordt waar het kind zich goed bij voelt, is de training zeer laagdrempelig. (Uitgangspunt kan in eerste instantie dus ook iets zijn als een schoolse activiteit, bijvoorbeeld rekenen of taal).

De training “Lekker in je vel” heeft een meer inventariserend en preventief karakter dan andere trainingen. Al snel wordt duidelijk waar het probleem zit, wat een goede manier is om het kind lekker in het vel te doen zitten of wat er eventueel verder nodig zou zijn.

De kosten voor bijvoorbeeld een sociale vaardigheidstraining worden niet door een zorgverzekeraar vergoed en zijn vaak hoog. De training “Lekker in je vel” wordt tegen een zeer aantrekkelijk tarief aangeboden, om het meer toegankelijk te maken en zodoende het preventieve karakter te benadrukken.  

Voordelen:

  • Erg laagdrempelig
  • Kindgericht kunnen werken
  • Niet gebonden aan 1 methodiek, maar volledig op maat
  • Kind heeft er altijd baat bij en vindt het leuk
  • Zeer voordelig tarief

Neem vrijblijvend contact op met onze praktijk voor meer informatie.

Snelle vraag ?

Bel ons direct

0570 54 71 02