Skip to content

Gestalttherapie

Gestalttherapie is een effectieve vorm van therapie voor mensen die psychische problemen ervaren met betrekking tot zichzelf en hun omgeving. Te denken valt aan: klachten van depressieve aard, burn out of identiteitsproblematiek. Gestalttherapie is ook ontwikkeld voor iedereen die in zichzelf geïnteresseerd is en meer van zijn of haar leven wil maken. 

Veel problemen van psychische, maar ook van psychosomatische aard, zijn terug te voeren op verstoringen in de ontwikkeling naar een evenwichtige persoonlijkheid. Dergelijke verstoringen ontstaan door onvrijheid of een tekort in de opvoeding en groei naar volwassenheid. Dit kan leiden tot spanningen en vervreemding van jezelf. In het dagelijks leven komen deze verstoringen tot uiting in (lichaams)taal, in bewegingen, gedachten en gevoelens die contact met jezelf en je omgeving belemmeren.

Gestalt richt zich op het herstel van het contact met jezelf en je omgeving. Het gaat erom dat je besef krijgt van datgene wat dergelijk contact in de weg staat. Een belangrijk onderdeel hierbij is het opsporen van onaffe zaken. Dit zijn de belevingen die niet overeenkomstig je eigen behoeften zijn afgerond en dus om aandacht blijven vragen op de achtergrond. Voorbeeld: je hebt een conflict met je collega en je vermijdt het om dit aan te gaan of uit te praten. Elke keer als je deze collega tegenkomt krijg je een wringend gevoel in je maag.

In Gestalttherapie spoor je deze onaffe zaken op zodat ze aan het licht kunnen komen en alsnog aangegaan of verwerkt kunnen worden. Voorbeeld: je wordt je bewust van het conflict dat je hebt met je collega en gaat dit aan.

// Lichaamswerk en beeldend werk zijn belangrijke werkvormen bij Gestalttherapie.

Gestalttherapie is een actieve en ervaringsgerichte vorm van therapie. Hierbij is aandacht voor het ontwikkelen van awareness (het gewaar zijn), zelfontwikkeling en het nemen van verantwoordelijkheid voor denken, doen en laten.

Werkwijze

Samen met de therapeut ga je het proces aan om jezelf te verkennen. Zo’n proces is een ontdekkingsreis. Gestalttherapeuten zijn hiertoe opgeleid en ze zijn ervaringsdeskundig. Een Gestalttherapeut volgt je, daagt je uit en confronteert je. Je laat je hierin leiden door je gevoelens, je gedachten, je impulsen en maakt gebruik van je stem, lichaam, taal en andere expressiemogelijkheden. Door dit volgen en onderzoeken ervaar je ook delen van jezelf als onaf en conflictueus.

Hier richt je je verdere onderzoek op. Je ontdekt gedragingen en gevoelens die vroeger wel, maar nu niet meer effectief voor je zijn. Je ervaart jezelf en krijgt inzicht in de situaties nu en toen en de mogelijkheid om onaffe zaken te voltooien. Er kunnen steeds andere aspecten van je persoonlijkheid aan bod komen. Het is als het pellen van een ui. Flitsen van je Zelf, dat wat jou drijft, raakt en inspireert, zie je telkens even en steeds vaker.

Snelle vraag ?

Bel ons direct

0570 54 71 02

Snelle vraag ?

Bel ons direct

0570 54 71 02