Skip to content

Beter leren lezen en spellen

Voor wie?

De behandeling is gericht op kinderen die hardnekkige problemen hebben met het lezen en/of het spellen. Ook wanneer er sprake is van dyslexie biedt deze behandeling de mogelijkheid om stapsgewijs aan de lees- en spelproblematiek te werken. 

Doel van de behandeling

De behandeling is gericht op het verbeteren van het lezen en spellen. Hierbij wordt er aandacht besteed aan de fonologie. Fonologie is het auditief verwerken van spraakklanken. Deze vaardigheid wordt gebruikt bij het lezen, spellen, luisteren en praten. Het uitgangspunt is dat er wordt gekeken naar wat het kind zelf kan en wat hij of zij kan bereiken met behulp van de behandelaar. Er wordt samengewerkt met een logopediste om de fonologische ontwikkeling van het kind te bevorderen.

Dyslexie en fonologie

Kinderen met een leesstoornis zoals dyslexie hebben moeite met de fonologische verwerking. De fonologische ontwikkeling verloopt in vier stadia. Allereerst kan het kind onderscheid maken tussen woorden, vervolgens tussen lettergrepen, daarna tussen rijmen en ten slotte tussen individuele klanken. De kans op het ontstaan van dyslexie wordt verhoogd als deze ontwikkeling stroef verloopt. Wanneer een kind geschreven woorden moet gaan herkennen, is een goed fonologisch bewustzijn belangrijk. Het herkennen van woorden gebeurt namelijk door het visuele woord te verdelen in klanken en te verbinden aan de bestaande kennis over de gesproken woorden.

De accenten liggen tijdens de behandeling op:

  • Het verbeteren van de leesontwikkeling
  • Het herkennen en schrijven van klanken (klank-teken koppeling) 
  • Het structureel aanbieden van spellingsregels
  • Het begrijpen waarom een spellingsregel toegepast wordt
  • Het leren om duidelijk te articuleren

Snelle vraag ?

Bel ons direct

0570 54 71 02