BLOK TWEE

Beter leren en studeren (ALSS-training)

Hé, gave foto’s van Tessa’s feest op Facebook.  O ja, je was nog bezig met je wiskundeopgaven. Toch weer niet af. Nou ja, morgen is er weer een dag. Je moet je beter concentreren, zegt je moeder. Jaja. Maar dat lukt gewoon niet. Daar kan jij toch ook niks aan doen? Lees meer over onze ALSS®-training.

Beter leren lezen en spellen

“Als uw kind ‘niet goed in zijn vel’ zit, kan dat van alles betekenen. Misschien zijn er problemen op school, met vriendjes/vriendinnetjes of in de thuissituatie. Wij bieden een kort, individueel traject om uw kind een steuntje in de rug te geven.