Skip to content

Klachtenregeling

Bent u ontevreden over de hulpverlening, dan kunt u een klacht indienen.

Eerste stap: Bespreek uw klacht met uw hulpverlener. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met de leidinggevende.

Tweede stap: Bespreek uw klacht met de leidinggevende. Komt u er samen niet uit, kunt u contact opnemen met de externe klachtencommissie.

Derde stap: Externe klachtencommissie kan u adviseren en bemiddelen bij uw klacht www.klachtenportaalzorg.nl. Komt u er hier samen niet uit, dan volgt de vierde stap.

Vierde stap: Bij deze instantie kunt u uw klacht neerleggen bij de kinderombudsman en eventueel tuchtrecht (www.dekinderombudsman.nl).

Snelle vraag ?

Bel ons direct

0570 54 71 02