Ivonne van Dijk

Neurofeedback therapeut en Ergotherapeut

Na het afronden van mijn opleiding tot ergotherapeut in 1992 heb ik in een psychiatrisch ziekenhuis gewerkt. Daarna volgden een bedrijf in cognitief gedragsmatige trainingen bij langdurende verzuimklachten, revalidatie voor visueel gehandicapten en uiteindelijk heb ik gewerkt met mensen met niet aangeboren hersenletsel. Uiteenlopend, en ik heb ervaren dat problemen en klachten een uiteenlopend effect hebben op een mens. Maar ook is er een divers effect zichtbaar van hoe verschillend mensen op een probleem reageren. In de loop der tijd ben ik mij via het Biometrisch Centrum (BMC), dat gespecialiseerd is in neurofeedback en een minor aan de Hogeschool Zuyd gaan verdiepen in neurofeedback. Daarnaast heb ik mij ook geschoold in andere vormen van biofeedback omdat het duidelijk is en omdat het goed werkt als mensen kunnen zien en herkennen wat er gebeurt in hun lijf. Een goede combinatie met ergotherapie. Ik werk al weer sinds 2008 met heel veel plezier vanuit mijn eigen praktijk in Zwolle en Nijverdal: www.bmctijm.nl Ik richt mij op zowel kinderen, volwassenen als ouderen met als doel: het verminderen van klachten maar ook op veranderingen van gedrag en gewoonten. Ik heb gemerkt dat dit goed te bereiken is door een combinatie van neurofeedback en/of biofeedbackgesprekken (met mondelinge feedback). De samenwerking met de verschillende disciplines bij Family Care biedt extra mogelijkheden om de duur van een neurofeedback behandeling te verkorten. Ik ga er vanuit dat als je een probleem vanuit verschillende gezichtspunten bekijkt, er ook een groot scala aan mogelijkheden is die in aanmerking komt als oplossingen. Dat maakt samenwerken ook interessant en aantrekkelijk voor alle partijen.