Skip to content

Intakeprotocol

Problemen en zorgen

 • Waaruit bestaan de klachten en problemen?
 • Waar maakt u zich zorgen over en waarom?
 • Sinds wanneer en in welke situaties doet dit probleem zich voor?
 • Hoe vaak doet dit probleem zich voor?
 • Is het probleem veranderd sinds de eerste keer dat dit probleem zich voordeed?
 • Wanneer deed het probleem zich deze week voor? Wat gebeurde er?
 • Wat zijn de gevolgen van dit probleem? (voor kind en omgeving)

Positieve en beschermende factoren

 • Wanneer doet het probleem zich niet voor?
 • Wat gaat goed t.a.v. het functioneren van het kind?
 • Waarover bent u tevreden?
 • Wanneer is het een goede dag?
 • Kunt u bij iemand terecht voor steun en/of advies?

Reeds genomen maatregelen

 • Heeft u al eerder hulp ontvangen voor eerdere problemen of dit probleem?
 • Waar was deze hulp op gericht?
 • Heeft deze hulp wel of niet geholpen?
 • Was u tevreden over de hulpverlening?

Verwachtingen en gewenste oplossingen

 • Wat zijn uw verwachtingen t.a.v. deze hulpverlening?
 • Wat ziet u als gewenste oplossing?

Snelle vraag ?

Bel ons direct

0570 54 71 02