Skip to content

Hulp voor kind én ouder

Brugklastraining

In juni starten wij met Brugklastrainingen.

KLUS-training voor kinderen

Start nieuwe KLUS-trainingen.

Informatie Coronavirus

Beste cliënten, ouders / verzorgers en collega’s,

Onze praktijk is open, maar wel onder bepaalde voorwaarden. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid op beperktere schaal en onder strikte voorwaarden begeleidingen en gesprekken te organiseren. We willen voor jullie als cliënten en voor onze medewerkers de veiligheid kunnen waarborgen. Daarom hebben we hieronder de “spelregels” opgeschreven. Als we ons daar met zijn allen aan houden dan kunnen we samen verder komen en kunnen wij de hulp aanbieden die digitaal niet mogelijk is. Uiteraard hanteren wij richtlijnen van het RIVM.

  • Afspraken die via videobellen mogelijk zijn, vinden digitaal plaats
  • Afspraken die via videobellen niet mogelijk zijn, vinden plaats op de praktijk. Om dit mogelijk te maken vragen wij u volgende stappen plan te volgen:
    Ouders / verzorgers / begeleiders komen op afspraak tot aan onze voordeur op de 1ste verdieping, waar aangebeld wordt. De cliënt wordt door ons opgehaald en komt alléén naar binnen, wast zijn handen en vervolgens vindt het gesprek of begeleiding plaats. Uiteraard gebeurt dit op 1,5 meter afstand
  • Heeft u of de cliënt last van verkoudheidsklachten, dan vragen wij u om de afspraak af te zeggen. Als de klachten over zijn, kan de afspraak opnieuw ingepland worden

Op deze manier proberen we de noodzakelijke hulp te verlenen. Mochten er nog vragen zijn of u wilt met ons in contact komen, dan zijn we telefonisch en per email bereikbaar.

Maakt u zich zorgen om uw kind?

Zoekt u hulp of wilt u een deskundig advies?

De Praktijk voor Leren en Gedrag is een kleinschalige praktijk voor specialistische GGZ en orthopedagogische hulp voor kinderen, jongeren en gezinnen.

Voor kinderen met psychische problemen gaat opgroeien niet vanzelf. Angsten, depressieve gevoelens of problemen in de interactie met de naaste omgeving o.a. school zijn hier enkele voorbeelden van. Deze problemen hebben een grote impact op het kind zelf, het gezin, de opvoeding en het functioneren op school. Het kind loopt vast met zijn of haar problemen. Met de juiste behandeling en begeleiding kunnen kinderen en ouders hierin worden ondersteund door de Praktijk voor Leren en Gedrag.

Schilderij Praktijk voor leren en gedrag

Wij bieden specialistische GGZ, wij kunnen u helpen doordat we een kinder- en jeugdpsychiater hebben, die ook indien nodig van voedingsadviezen kan voorzien. Ook hebben we vele andere specialisten die u ondersteuning en behandeling kunnen bieden.

De Praktijk voor Leren en Gedrag werkt met een multidisciplinair team. Hierdoor kunnen meerdere vormen van behandeling en begeleiding worden ingezet, mogelijkheden zoals orthopedagogische of psychologische begeleiding, integratieve therapie, contextuele therapie , NLP, EMDR en ondersteuning op school aan leerkrachten en docenten. De verschillende disciplines werken onderling nauw samen en kunnen de zorg optimaal aanpassen, zorg op maat. De zorg als één geheel maakt dat zowel het kind als het gezin zich weer prettig voelt en goed kan functioneren.

Intake en protocol

Praktijk voor leren en gedrag | Deventer 

  • Orthopedagogisch en psychologisch onderzoek
  • Begeleiding en hulp voor kinderen, jongeren en gezinnen

Snelle vraag ?

Bel ons direct

0570 54 71 02