Skip to content

Hulp voor kind én ouder

Praktijk voor leren en gedrag wordt Family Care Deventer

In 2022 veranderen wij van naam. Een nieuwe naam, een nieuwe website. Als de website gereed is wordt u automatisch doorverwezen naar de nieuwe website. Deze kunt u dan toevoegen aan uw favorieten.

Team Family Care Deventer

home

Informatie Coronavirus

Beste cliënten, ouders / verzorgers en collega’s,

Aangezien de huidige RIVM richtlijnen zijn aangescherpt, is er hierbij een update omtrent onze corona-maatregelen. Onze praktijk is open, maar wel onder bepaalde voorwaarden. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om begeleidingen/onderzoeken en gesprekken te blijven organiseren.

We willen voor jullie als cliënten, ouders/verzorgers en voor onze medewerkers de veiligheid kunnen waarborgen. Daarom hebben we hieronder de actuele “spelregels” opgeschreven. Als we ons daar met zijn allen aan houden dan kunnen we samen verder komen en kunnen wij de hulp blijven aanbieden.

 • Begeleidingen, onderzoeken en gesprekken vinden zo veel mogelijk plaats op de praktijk. Zo kunnen wij de beste hulp blijven bieden. Om dit mogelijk te maken, vragen wij u zich aan de volgende punten te houden:
  • Ouders/verzorgers/begeleiders komen bij een afspraak tot de voordeur van onze praktijk en bellen aan.
  • Is de begeleiding alleen met de cliënt, dan blijven ouders/verzorgers in de hal van het gebouw wachten. Dit kan dus niet op onze praktijk zelf. Is de begeleiding of het gesprek met ouders/verzorgers erbij, dan mogen zij mee naar binnen.
  • Wij hanteren in alle gevallen de 1,5 meter afstand.
 • Afspraken met derden, bijvoorbeeld schoolobservaties of overleggen met externe organisaties, vinden alleen digitaal plaats of worden verplaatst naar een later moment.
 • Heeft u of de cliënt last van verkoudheidsklachten en bent u nog niet negatief getest, dan vragen wij u om de afspraak tijdig af te zeggen. Zodra de klachten over zijn of u heeft een negatieve testuitslag binnen, dan kan de afspraak doorgaan of opnieuw ingepland worden.
 • Vanaf een leeftijd van dertien jaar wordt er verwacht dat er een mondkapje gedrag wordt tijdens het lopen door de praktijk. Tijdens het gesprek/begeleiding/onderzoek mag het mondkapje af.

Op deze manier proberen we hulp te kunnen blijven verlenen. Mochten er nog vragen zijn of wilt u met ons in contact komen, dan zijn we telefonisch en per email bereikbaar.

Maakt u zich zorgen om uw kind?

Zoekt u hulp of wilt u een deskundig advies?

De Praktijk voor Leren en Gedrag is een kleinschalige praktijk voor specialistische GGZ en orthopedagogische hulp voor kinderen, jongeren en gezinnen.

Voor kinderen met psychische problemen gaat opgroeien niet vanzelf. Angsten, depressieve gevoelens of problemen in de interactie met de naaste omgeving o.a. school zijn hier enkele voorbeelden van. Deze problemen hebben een grote impact op het kind zelf, het gezin, de opvoeding en het functioneren op school. Het kind loopt vast met zijn of haar problemen. Met de juiste behandeling en begeleiding kunnen kinderen en ouders hierin worden ondersteund door de Praktijk voor Leren en Gedrag.

Schilderij Praktijk voor leren en gedrag

Wij bieden specialistische GGZ, wij kunnen u helpen doordat we een kinder- en jeugdpsychiater hebben, die ook indien nodig van voedingsadviezen kan voorzien. Ook hebben we vele andere specialisten die u ondersteuning en behandeling kunnen bieden.

De Praktijk voor Leren en Gedrag werkt met een multidisciplinair team. Hierdoor kunnen meerdere vormen van behandeling en begeleiding worden ingezet, mogelijkheden zoals orthopedagogische of psychologische begeleiding, integratieve therapie, contextuele therapie , NLP, EMDR en ondersteuning op school aan leerkrachten en docenten. De verschillende disciplines werken onderling nauw samen en kunnen de zorg optimaal aanpassen, zorg op maat. De zorg als één geheel maakt dat zowel het kind als het gezin zich weer prettig voelt en goed kan functioneren.

Intake en protocol

Praktijk voor leren en gedrag | Deventer 

 • Orthopedagogisch en psychologisch onderzoek
 • Begeleiding en hulp voor kinderen, jongeren en gezinnen

Snelle vraag ?

Bel ons direct

0570 54 71 02